Editorial d'àlbum il·lustrat, llibres infantils i juvenils

  Premi de literatura infantil de Meliana

  Bases de la convocatòria 2023

  Descarregar les bases

  BASES 

  22é PREMI DE LITERATURA INFANTIL DE MELIANA 2023

  1. Aquestes bases tenen com a finalitat regular la concessió del Premi de Literatura Infantil de Meliana (PLIM) en la seua XXII edició, convocat pel Servei de Cultura-IMC de l’Ajuntament de Meliana (IMC).
  2. Al present premi es podran presentar les persones físiques majors d’edat, sense distinció de nacionalitat.
  3. Se n’exclouran les persones que hagen obtingut el premi respectiu en l’edició immediata anterior.
  4. Les obres presentades han de ser originals i inèdites, escrites en valencià i adequades per a lectors infantils d’entre els 9 i els 12 anys. No es consideraran originals i inèdites les traduccions o adaptacions d’altres obres.
  5. Cada concursant podrà presentar-hi una sola obra de narrativa infantil.
  6. S’ha de presentar mecanografiada en lletra Times New Roman, cos 12 a espai i mig (35 línies impreses per una sola cara), amb una extensió mínima de 20 fulls de grandària DIN A4 i màxima de 30.
  7. Per al lliurament presencial o per correu certificat: caldrà presentar per registre d’entrada en l’Ajuntament de Meliana una instància genèrica on es farà constar la petició de participació en el XXII PLIM, amb tres exemplars dels originals impresos, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura. Totes les obres es presentaran amb pseudònim, i caldrà adjuntar-hi una plica tancada. A l’exterior de la plica constarà el pseudònim i el títol de l’obra, i a l’interior les dades de l’autor/a, cognoms i nom, telèfon i adreça, a més d’una fotocòpia del DNI, NIE o passaport. La plica només s’obrirà en el cas que resulte l’obra guanyadora. Si el lliurament és per correu certificat, els treballs hauran de dirigir-se al Servei de Cultura-IMC de l’Ajuntament de Meliana, plaça Major, 1 46133, fent constar al sobre “Premi de Literatura Infantil de Meliana” amb la plica en sobre tancat igualment que en el lliurament presencial.
  8. Si el lliurament és per administració electrònica: el lliurament de la documentació serà pel registre electrònic de l’Ajuntament de Meliana. Caldrà omplir una instància genèrica on es farà constar la petició de participació en el XXII PLIM. Totes les obres es presentaran amb pseudònim, i caldrà adjuntar-hi una plica tancada. Amb la petició caldrà adjuntar tres arxius en format PDF. Un correspondrà a l’obra amb pseudònim, l’altre a les dades de l’autor/a, cognoms i nom, telèfon i adreça, i el tercer al DNI, NIE o passaport escanejat.
  9. Quedarà automàticament exclosa de la convocatòria qualsevol documentació que no es presente per les vies reglamentades en aquestes bases.
  10. El termini de presentació d’obres serà el dia 14 d’abril de 2023.
  11. L’autor o autora de l’obra guanyadora rebrà el trofeu d’aquest premi, així com l’import de la dotació econòmica consistent en 3.000 €. El premi no és una bestreta dels drets d’autor de l’edició comercial del llibre. El guanyador o guanyadora podrà ser proposat com a membre del jurat en la següent edició.
  12. El premi s’atorgarà a una única obra. L’import del premi estarà subjecte a la retenció legal que siga procedent i a la resta de normativa fiscal vigent en el moment del lliurament. El pagament es realitzarà per mitjà de transferència bancària.
  13. L’obra premiada serà publicada per Andana Editorial.
  14. L’obra presentada a aquesta edició no podrà concórrer a cap altre premi mentre no es faça públic el veredicte del jurat.
  15. El jurat que valorarà les obres presentades en aquesta edició estarà integrat pels components següents: Manel Alonso i Català , Maria Jesús Bolta Bronchú i Ricard Peris Ferris.
  16. El premi podrà quedar desert.
  17. La decisió del jurat serà inapel·lable i es reservarà la facultat d’interpretar les bases en cas de dubte.
  18. L’anunci de la decisió del jurat i el lliurament del premi tindrà lloc el dia 19 de maig de 2023.
  19. Les obres presentades en suport de paper no premiades podran ser retirades personalment pels seus autors/es, o persona degudament autoritzada i acreditada, en el termini d’un mes natural a partir de la data en què es faça pública la decisió del jurat. Per a fer-ho, caldrà presentar-hi justificant del registre d’entrada en l’Ajuntament de Meliana, o bé el resguard de l’enviament de l’oficina de correus corresponent.
  20. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

  Guanyador 2021

    La llegenda de Bernat, el pirata Malfadat, de Santiago Díaz i Cano

  Premi de Literatura Infantil de Meliana. 

  Les il·lustracions que acompanyen amb tant d’encert el text són de Pablo Broseta.

  La història

  El jove Bernat no sabia de la mar, ni de naus, ni de res de res. Només sabia allò que havia llegit als llibres. Però un bon dia, quan la vida a casa se li va fer impossible, va decidir fer-se pirata.

  Amb una tripulació de desheretats de la terra, Bernat s'hi deixarà la pell per convertir cada desventura en una oportunitat per fer un món més lliure i millor.

  Santiago Diaz i Cano

  Santiago

  Guanyadores d'altres edicions

  • Ximena

   Ximena

   Mercé Viana (Escritor)

   A Càgima, el país de la fantasia, estan atemorits. Cada dia, un dels seus habitants perd l'alegria, el somriure o la il·lusió de viure. Fades, nans i follets estan desconcertats perquè ni els remeis dels tres màgics més savis funcionen. Així no es pot viure! Ha arribat el moment de prendre mesures per solucionar el problema. Però quines? Per sort, la màgica Aldara recorda que no és la primera vegada que passa. Això vol dir que si una vegada ho van saber solucionar, la resposta deu estar als llibres dels antics en què es conserva la memòria del poble. Aldara, efectivament, trobarà la manera de desfer-se de les forces malignes, però ara els tem...
  • Les mares de Valèria

   Les mares de Valèria

   Enric Lluch Girbés (Escritor), Carlos Lluch (Ilustrador)

   Valèria ha canviat de poble. Ara viu en una casa nova, enfront d'un descampat on hi ha, segons un misteriós veí amb més anys que un corb, més de mil dracs peluts, més de cent fantasmes pelats i uns personatges terribles: el comon, el fonfot i la marota.Valèria, que té una mare i una mamà, juntament amb la seua nova amiga Tània, que té dos pares i dos mares, investigaran els habitants del descampat per saber si realment fan tanta por.Perfecte per...Treballar l'adaptació a nous entornsParlar de les amistats novesSer conscients de la diversitat al nostre món
  • Maira i la nina que espanta la por

   Maira i la nina que espanta la por

   Obra guanyadora del Premi de literaura infantil de Meliana

   Josep Vicent Galan (Escritor), Marina älvarez-Dardet (Ilustrador)

   Hi ha secrets de contar i secrets de no contar. Maira i la seua germaneta Nur en tenen un, de secret, dels que es pot contar. I el volen compartir amb vosaltres.Cada nit, Maira i Nur s'adormen mirant Venus i Sírius, els astres més brillants del cel. De vegades, Sírius no es veu, sabeu per què? Sírius és la porta d'entrada a Venus, que només s'obra per a aquelles persones que diuen sempre la veritat. Si algun mentider prova d'arribar a Venus, Sírius, trista, s'apaga.Maira i Nur, acompanyades de la nina que espanta la por, viatjaran a Sírius i potser s'enduran una sorpresa. Per sort, Maira, que té una maquineta de contar contes al cap, que no p...