Editorial d'àlbum il·lustrat, llibres infantils i juvenils

  Política de privadesa

  Política de privadesa

  De conformitat amb l'establit per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Andana Llibres SL, titular del lloc web www.andana.net, informa l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Andana Llibres SL i sota la seua responsabilitat.


  Sense perjudici del previst en l'indicat en cadascun dels formularis de la web, quan l'usuari facilite les seues dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Andana Llibres SL, que és l'efectiva titular de les dades de caràcter personal, al tractament automatitzat de les seues dades personals per a les finalitats indicades en aquests formularis. Aquestes dades s'emmagatzemen per a facilitar la prestació dels serveis.

  Andana Llibres SL pot incorporar les dades facilitades per l'usuari a un fitxer de la seua titularitat. Andana Llibres SL no cedirà ni comunicarà a tercers les dades arreplegades sense consentiment de l'usuari. A aquest efecte, en el cas que les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris anaren cedits a qualsevol de les societats pertanyents al grup de societats al qual pertany Andana Llibres SL, se sollicitarà el consentiment exprés de cadascun dels usuaris, informant-los de les dades d'identificació concretes de cadascun dels destinataris d'aquestes dades així com de la finalitat de cadascuna de les cessions. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancellació o oposició, comunicant-ho per escrit a l'adreça postal (Andana Editorial SL, C. Arbres, 23, 46680, Algemesí, València) o a la de correu electrònic (www.andana.net) d'Andana Llibres SL. La informació rebuda per Andana Llibres SL serà utilitzada en tot moment amb la deguda confidencialitat i secret, adoptant les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seua alteració, pèrdua o accés no autoritzat. Tals deures de confidencialitat subsistiran fins i tot una vegada finalitzada la relació comercial.

  El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I. de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. de 12 de juliol de 2002).

  Andana Llibres SL es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produïsquen.