Álbum ilustrado, cómic, libros infantiles y juveniles

    Santiago Diaz i Cano

    Santiago  Diaz i Cano

    És llicenciat en Ciències Físiques, i ha exercit com a professor de Matemàtiques, Tecnologia i Física-Química en ESO i batxillerat.

    Com a escriptor ha obtingut una vintena de guardons en la modalitat de narrativa. Entre els quals podríem des-tacar els relats breus La guerra és la guerra, Amnèsia, La perruca o L’ornitòleg, com també les novel·les L’olor de la mort (2008), Per sempre (2009) i Memòries d’un porc (2010).